Asociatia Pro DemocratiaDecizie CNA nr. 80 din 2002Decizie CNA nr. 80 din 2002

privind protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine

(publicata in Monitorul Oficial nr. 619 din 21 august 2002)


Avand in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de autoritate unica de reglementare in domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
convinsi ca libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esentiale ale unei societati democrate, motiv pentru care presa audiovizuala trebuie sa beneficieze de o protectie deosebita,
convinsi totodata de faptul ca libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine,
avand in vedere obligatiile care revin atat Consiliului National al Audiovizualului, cat si radiodifuzorilor in protejarea demnitatii umane, in special, a drepturilor fundamentale ale omului, in general, si faptul ca incalcarea acestora poate aduce prejudicii grave interesului public,
in temeiul art. 3 alin. (1), art. 10 alin. (3) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. d) si al art. 40 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea decizie:

Art. 1.
(1) Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica informatii ori idei, fara amestecul autoritatilor publice si fara a tine seama de frontiere.
(2) Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati poate fi supusa unor formalitati, conditii, restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege, care constituie masuri necesare intr-o societate democratica pentru securitatea nationala, integritatea teritoriala ori siguranta publica, apararea ordinii si prevenirea infractiunilor, protectia sanatatii sau a moralei, protectia reputatiei ori a drepturilor altora, pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti.

Art. 2.
In sensul prezentei decizii, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau evenimente locale sau nationale, cu semnificatie pentru viata comunitatii, care nu contravin bunelor moravuri si care nu incalca drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

Art. 3.
(1) Nu orice interes sau curiozitate a publicului trebuie satisfacuta; invocarea dreptului la informare nu poate servi la acoperirea preocuparilor preponderent financiare ale radiodifuzorilor.
(2) Dreptul la propria imagine nu trebuie sa impiedice aflarea adevarului in probleme de interes public justificat.

Art. 4.
(1) Inregistrarile continand imagini sau/si convorbiri ale unei persoane nu pot fi difuzate decat cu acordul acesteia.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care:
a) demersurile jurnalistice raspund unui interes public justificat;
b) inregistrarea este incidentala si este realizata in locuri publice.

Art. 5.
(1) Orice persoana acuzata sau cercetata pentru savarsirea unei infractiuni este prezumata nevinovata atat timp cat nu a fost condamnata printr-o hotarare penala definitiva si irevocabila.
(2) Respectarea prezumtiei de nevinovatie este obligatorie in orice program audiovizual.

Art. 6.
(1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului si a corespondentei sale.
(2) Este interzisa difuzarea de stiri, dezbateri, anchete sau reportaje audiovizuale privind viata privata si de familie a persoanei fara acordul acesteia.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) situatiile in care sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
a) existenta unui interes public justificat;
b) existenta unei legaturi semnificative si clare intre viata privata si de familie a persoanei si interesul public justificat;
c) efectele amestecului in viata privata si de familie a persoanei sa nu intre sub incidenta prevederilor art. 1 alin. (2).

Art. 7.
(1) Este interzisa difuzarea de imagini ale persoanei, filmate in propria locuinta sau in orice alte locuri private, fara consimtamantul acesteia.
(2) Este interzisa difuzarea de imagini ale proprietatii private, filmate din interiorul acesteia, fara acordul proprietarului.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) situatiile in care imaginile difuzate:
a) pot preveni savarsirea unei infractiuni;
b) surprind sau pot proba savarsirea unei infractiuni;
c) protejeaza sanatatea publica.

Art. 8.
Este interzisa difuzarea de imagini si sunete inregistrate cu microfoane si camere de luat vederi ascunse, cu urmatoarele exceptii:
a) materialul audiovizual astfel obtinut este esential in stabilirea credibilitatii si certitudinii unui fapt de interes public justificat;
b) materialul audiovizual astfel obtinut nu putea fi realizat in conditii normale, iar continutul prezinta un interes justificat pentru public;
c) filmarea sau inregistrarea consemneaza un fapt cu incidenta penala sau morala, cu semnificatie pentru viata comunitatii.

Art. 9.
Inregistrarile destinate emisiunilor de divertisment tip "camera ascunsa" nu trebuie sa puna persoana in situatii injositoare sau de risc si pot fi difuzate numai cu acordul persoanelor care au facut obiectul filmarii.

Art. 10.
Difuzarea inregistrarilor convorbirilor telefonice sau a corespondentei, ajunse in posesia radiodifuzorilor, este permisa in urmatoarele situatii:
a) raspunde unor necesitati ale sigurantei nationale, ordinii publice sau asigura prevenirea unor fapte penale;
b) probeaza comiterea unei infractiuni;
c) protejeaza sanatatea sau morala publica.

Art. 11.
In cazul exceptiilor prevazute la art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (3), la art. 8 si 10 radiodifuzorii sunt obligati sa incunostinteze persoana in cauza inaintea difuzarii materialelor audiovizuale si sa solicite punctul de vedere al acesteia.

Art. 12.
(1) Orice persoana are dreptul la propria imagine.
(2) In cazul in care in emisiunile audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane, privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale concrete, acestea trebuie sustinute cu dovezi.
(3) Realizatorii emisiunilor au obligatia sa respecte dreptul persoanei la propria imagine si sa puna in vedere interlocutorilor sa probeze afirmatiile acuzatoare sau sa indice cel putin probele care le sustin.
(4) Este interzisa in programele audiovizuale orice referire peiorativa la adresa persoanelor in varsta sau cu handicap, precum si punerea acestora in situatii ridicole sau umilitoare.

Art. 13.
(1) Este interzisa difuzarea in programele audiovizuale a oricaror forme de manifestari antisemite sau xenofobe.
(2) Este interzisa in programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala sau etnie.

Art. 14.
(1) Este interzisa difuzarea de imagini ale persoanei aflate in situatia de victima, fara acordul prealabil al acesteia.
(2) Este interzisa difuzarea de imagini ale persoanei fara discernamant sau decedate, fara acordul familiei.
(3) Este interzisa difuzarea de imagini care exploateaza sau scot in evidenta traumele ori traumatismele unei persoane.
(4) In cazul martorilor la comiterea unei infractiuni, difuzarea imaginilor se va realiza cu asigurarea protectiei depline a identitatii lor.

Art. 15.
(1) Orice persoana are dreptul la respectarea intimitatii in momente dificile, precum o pierdere ireparabila sau o nenorocire.
(2) In cazul situatiilor de suferinta umana, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenta radiodifuzorii sunt obligati sa asigure un echilibru intre dorinta de a satisface informarea corecta a publicului si riscul de a produce un amestec nejustificat in viata privata.

Art. 16.
(1) In cazul nerespectarii prevederilor art. 13 se vor aplica dispozitiile art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.
(2) In cazul nerespectarii celorlalte prevederi ale prezentei decizii se vor aplica dispozitiile art. 91 din Legea nr. 504/2002. (3) In cazul in care nerespectarea demnitatii umane si a dreptului la propria imagine prejudiciaza grav interesul public se vor aplica dispozitiile art. 95 din Legea nr. 504/2002.


p. Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
Gabriela Stoica

Bucuresti, 13 august 2002. Nr. 80.