Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 47 din 1994Legea nr. 47 din 1994

privind organizarea si functionarea Presedintiei Romaniei

(republicata in Monitorul Oficial nr. 210 din 25 aprilie 2001)


Art. 1.
(1) Pentru exercitarea de catre Presedintele Romaniei a prerogativelor care ii sunt stabilite prin Constitutia Romaniei si alte legi se organizeaza si functioneaza Administratia prezidentiala, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, Palatul Cotroceni.
(2) In sensul prezentei legi, prin Administratia prezidentiala se intelege serviciile publice aflate la dispozitia Presedintelui Romaniei, pentru indeplinirea atributiilor sale.

Art. 2.
(1) Compartimentele si functiile din structura Administratiei prezidentiale, organizarea, functionarea si atributiile acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei prezidentiale, care se aproba de Presedintele Romaniei.
(2) Numarul maxim de posturi la Administratia prezidentiala este de 180.

Art. 3.
(1) Functiile de conducere specifice din cadrul Administratiei prezidentiale sunt urmatoarele: consilier prezidential, cu rang de ministru, si consilier de stat, cu rang de secretar de stat.
(2) Consilierul prezidential pentru aparare si siguranta nationala este membru in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

Art. 4.
(1) Numirea sau eliberarea din functie a consilierilor prezidentiali se face de catre Presedintele Romaniei.
(2) Numirea sau eliberarea din celelalte functii ale Administratiei prezidentiale se face potrivit regulamentului prevazut la art. 2.

Art. 5.
(1) Personalul Administratiei prezidentiale este alcatuit din persoane detasate, la cererea Presedintelui Romaniei, din ministere si alte autoritati publice, precum si din persoane incadrate direct pe functiile sau posturile pe care urmeaza sa le indeplineasca.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) poate fi incadrat numai pe baza increderii acordate de Presedintele Romaniei si cu conditia semnarii unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevazut la art. 2. Retragerea increderii are ca efect revocarea incadrarii, precum si incetarea detasarii, eliberarea sau destituirea din functie ori desfacerea contractului de munca, dupa caz.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si personalului de ordine si paza afectat Administratiei prezidentiale.

Art. 6.
Administratia prezidentiala stabileste relatii de colaborare cu autoritatile publice si primeste sprijinul acestora in vederea infaptuirii prerogativelor si exercitarii competentelor ce revin Presedintelui Romaniei.

Art. 7.
Finantarea cheltuielilor de functionare a Administratiei prezidentiale se asigura de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare, realizate, administrate si contabilizate, potrivit legii.

Art. 8.
(1) Administratia prezidentiala, pe langa sediul sau, poate administra si alte spatii repartizate prin hotarari ale Guvernului.
(2) Muzeul National Cotroceni functioneaza in spatiile repartizate in latura veche a Palatului Cotroceni, ca institutie distincta, subordonata Ministerului Culturii si Cultelor.
(3) Administrarea intregului complex al Palatului Cotroceni se asigura prin compartimentele Administratiei prezidentiale.

Art. 9.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 1/1990 privind organizarea si functionarea serviciilor Presedintiei Romaniei, precum si orice alte dispozitii contrare.