Asociatia Pro DemocratiaModificari aduse legii nr. 21 din 1991Modificari aduse legii nr. 21 din 1991

a cetateniei romane

(index acte normative)


O.G. nr.84/2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor modifica in mod corespunzator.

O.U.G. nr.167/2001
privind suspendarea aplicarii prevederilor art. 35 din Legea cetateniei nr. 21/1991, republicata suspenda pe o perioada de 6 luni aplicarea prevederilor art. 35.

O.U.G. nr.68/2002
pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 modifica art. 36 alin. (2); introduce un alin. nou dupa alin. (1) la art. 10, un alin. nou dupa alin. (2) la art. 18, un alin. nou dupa alin. (2) la art. 20; abroga art. 35.

L. nr.542/2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 introduce un alin. nou la art. 18 dupa alin. (2), un alin. nou la art. 20 dupa alin. (2)

O.U.G. nr.160/2002
privind suspendarea aplicarii unor dispozitii din Legea cetateniei romane nr. 21/1991 suspenda pe o perioada de 6 luni prevederile art. 10 alin. (2) si art. 36 alin. (2)

L. nr.165/2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicarii unor dispozitii din Legea cetateniei romane nr. 21/1991 - aproba O.U.G. nr. 160/2002 cu urmatoarea modificare: suspenda pe o perioada de 6 luni, de la data intrarii in vigoare a ordonantei, prevederile art. 10 alin. (2) si art. 36 alin. (2) pentru o noua reglementare privind redobandirea cetateniei romane.

O.U.G. nr.43/2003
pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 - modifica art.5 alin. 3, art.8 alin.1 lit.a,b,d si g, art.8 alin.2, art.10, art.11 alin.1, art.12, art.15 lit.a, art.18, art.19, art.20 alin.2, art.36 alin.2, art.39; introduce un nou alineat dupa alin. 2 la art. 8, art. 101, art. 102, doua noi alineate dupa alin. 3 la art 20, lit. d la art. 24 alin. 1, alin. 2 la art. 32, un nou alineat dupa alin. 1 la art.33, art. 371.dispune republicarea.

L. nr.248/2003
pentru completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, republicata - introduce alin. (2) la art. 12, alin.11 la art. 13.

L. nr.405/2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 - aproba O.U.G. nr. 43/2003 si modifica art.5 alin. (3), art.8 alin. (1) lit. b); introduce lit. d) la art. 24 alin. (1).