Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 199 din 1997Legea nr. 199 din 1997

pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985

(publicata in Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997)


Art. 1.
Se ratifica Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, cu exceptia art. 7 paragraful 2 din acest instrument juridic european.

Art. 2.
Romania declara ca prin notiunea autoritate regionala, prevazuta la art. 4 paragrafele 4 si 5 din Carta europeana, se intelege, potrivit legislatiei sale in vigoare, autoritate judeteana a administratiei publice locale.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 17 noiembrie 1997.
Nr. 199.